Wypowiedzenie leasingu – formalności

22 września
16:37 2016

Choć opcja wypowiedzenia umowy leasingowej jest zazwyczaj dostępna zarówna dla leasingodawcy, jak i leasingobiorcy, ale ten ostatni powinien ją stosować w ostateczności. Wiąże się to bowiem z poważnymi konsekwencjami finansowymi oraz szeregiem skomplikowanych formalności dotyczących wypowiedzenia leasingu, których nie sposób uniknąć.

Zerwanie umowy leasingu skutkuje powstaniem zobowiązania do zapłaty wszystkich pozostałych rat wraz z odsetkami i innymi należnymi opłatami. Istotne jest przy tym to, że wszelkie aspekty związane z rozliczeniem umowy przed czasem regulują ogólne warunki umowy leasingu oraz tabela opłat i prowizji, które są indywidualnie ustalane przez leasingodawcę. Dlatego też leasingobiorca musi się liczyć z tym, że w takim przypadku regulacje będą chroniły przede wszystkim interesy firmy leasingowej.

Przedmiot wraca do leasingodawcy

Naturalną konsekwencją rozwiązania umowy jest konieczność zwrotu przedmiotu leasingu do firmy leasingowej. Ta zaś może go – jeśli pozwoli na to stan techniczny – sprzedać lub wyleasingować kolejnemu klientowi. Kwota uzyskana z takiej transakcji pozwala natomiast zmniejszyć zobowiązanie dotychczasowego leasingobiorcy.

Zwykle potrzebna dopłata

Środki pozyskiwane z transakcji poleasingowej zwykle okazują się jednak niewystarczające do pokrycia całego zobowiązania leasingobiorcy wypowiadającego umowę. Dlatego też raczej powinien spodziewać się on wezwania do dokonania dopłaty, która zrekompensuje straty leasingodawcy.

Opłaty na rzecz fiskusa

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na omawianie rozwiązanie, powinien jednak zasięgnąć porady biura rachunkowego. Rozwiązanie umowy przed upływem 40% okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu może bowiem skutkować koniecznością uregulowania dodatkowych opłat na rzecz fiskusa. W takiej sytuacji należy spodziewać się wezwania do zwrotu podatku od rat leasingowych wliczonych w koszty działalności.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Warto też zaznaczyć, że firmy leasingowe nie zawsze działają uczciwie – niektóre z nich bezwzględnie wykorzystują niewiedzę swoich klientów i obciążają ich nadmiernymi kosztami rozwiązania umowy. Dlatego też każdy przedsiębiorca powinien zweryfikować, czy np. wysokość wymaganej przez leasingodawcę dopłaty jest uzasadniona i czy uwzględnia ona wszelkie uzyskane przez niego korzyści wynikające z przedwczesnego zakończenia umowy.