Wybór należy do klienta

03 lutego
12:44 2012

Jeżeli banki nie udzielają firmom kredytów, a tak niestety najczęściej ostatnio się dzieje, zmuszają przedsiębiorców do sięgania po leasing. Leasing jest stosunkowo młodą metodą finansowania, ponieważ w Polsce pojawiał się dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych i wiedza o nim nie jest zbyt dużą. Warto więc poświęcić tej kwestii choćby kilka zdań. Zacznijmy od podziału. Otóż ze względu na podmiot finansujący, czyli leasingodawcę, leasing możemy podzielić na leasing bezpośredni i pośredni. Natomiast ze względu na skutki podatkowe na leasing finansowy, czy jak kto woli leasing kapitałowy oraz leasing operacyjny. Jaki leasing jest najlepszy dla leasingobiorcy? Trudno o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie ponieważ zależy to od wielu czynników. Trzeba jednak wiedzieć, że leasing finansowy charakteryzuje się tym, że środek trwały oddany w leasing wchodzi w skład majątku lesasingobiorcy. Stosując przepisy prawa podatkowego, to na lesingobiorcy spoczywa obowiązek robienia odpisów amortyzacyjnych i co najważniejsze wchodzą one w skład kosztów uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodu są także odsetki od każdej opłaty leasingowej. Przy leasingu finansowym po wygaśnięciu umowy leasingowej leasingobiorca moze wykupić rzecz będącą przedmiotem umowy na wcześniej określonych warunkach. I jeszcze jedno, leasing finansowy stosowany jest zazwyczaj do przedmiotów o stawce podatku wat w przedziale od 0 do 7 procent. Inna jest sprawa z leasingiem operacyjnym, przy którym lesingodawca pozostaje właścicielem przedmiotu leasingowanego i na leasingodawcy spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zaletą leasingu operacyjnego jest możliwość zaliczenia czynszu oraz pozostałych rat leasingowych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Wadą, właśnie brak możliwości odliczenia odpisów amortyzacyjnych, które w tym przypadku należą do firmy leasingowej. Sytuacja na rynku kredytów dla firm jest trudna i trudna jest sytuacja wielu firm. Ale wiele też firm jest wypłacalnych, radzi sobie w tej trudnej sytuacji, a mimo to banki stawiają znak równości w stosunku do wszystkich firm i kredytów zazwyczaj nie udzielają. Z pewnością boją się ryzyka jakie niesie za sobą kredytowanie długoterminowe, ale i na kredyty krótkoterminowe przedsiębiorcy nie mają co liczyć. Mogą natomiast o takie kredyty starać się duże firmy i przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw skierowana jest oferta kredytowa. W związku z tym, czy można się dziwić mniejszym firmom, że swoje zainteresowania kierują na leasing?