Kooperanci są niewyplacalni

10 marca
06:20 2012

Sytuacja polskich przedsiębiorców stale się pogarsza. Nie dość, że kooperanci są niewypłacalni, albo regulują swoje należności tyle, że z dużymi poślizgami to jeszcze banki dość niechętnie wspierają finansowo polskie firmy. Zresztą banki najczęściej nie kryją się ze swoją opinią na temat kredytowania przedsiębiorstw i wprawdzie głośno mówią o łagodzeniu swojej polityki kredytowej, ale tylko w stosunku do dużych korporacji. Mali najczęściej nie mają szans na kredyt bankowy, więc szukają innych dróg finansowania. Przedsiębiorcy nie mają czasu, aby bezczynnie oczekiwać, aż bankom się odmieni, dlatego aby przeżyć muszą podejmować decyzje biznesowe już teraz. Coraz częściej więc kierują swoje zainteresowanie w kierunku leasingu. Pozyskanie środków trwałych w drodze leasingu jest w chwili obecnej jedynym sensownym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, poza tym mogą je pozyskać bez angażowania znaczących środków finansowych. Poza tym przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać o jednej rzeczy- skutkach podatkowych takich decyzji. To znaczy od rodzaju leasingu, od tego czy będzie to leasing finansowy czy leasing operacyjny. W związku z tym rodzi się pytanie różnice jakie niesie leasing operacyjny a finansowy. Decyzja leasing operacyjny a finansowy zależy przede wszystkim od firm. Inne jest bowiem naliczania podatku w przypadku leasingu operacyjnego, a inne skutki podatkowe niesie za sobą leasing finansowy. Dlatego zasadny wydaje się dylemat przedsiębiorców typu leasing operacyjny a finansowy. Poza tym jak zwykle w takich sytuacjach bywa przedsiębiorców interesuje przede wszystkim jak najtańszy leasing. Zresztą w biznesie tak już jest, że cięcie kosztów podnosi zyski i to nie tylko w przypadku leasingu. Zacznijmy od tego, że leasing jest obok kredytowania najważniejszą formą finansowania przedsiębiorstw, ale przed podjęciem decyzji należy się zastanowić jaki leasing będzie korzystniejszy dla przedsiębiorstwa. Pamiętajmy, że leasing finansowy oraz leasing operacyjny rządzą się zgoła odmiennymi prawami. Który jest korzystniejszy? Przy leasingu finansowym – jest to podstawowa różnica pomiędzy leasingiem finansowym i operacyjnym – odpisy amortyzacyjne są w gestii leasingobiorcy. To po pierwsze. Po drugie umowa taka zawierana jest na czas określony, suma opłat za leasing finansowy pomniejszona jest o podatek wat. W przypadku leasigu operacyjnego środek trwały brany w leasing nie jest własnością leasingobiorcy lecz leasingodawcy i to do niego należy dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. To po pierwsze. Po drugie, przy leasingu operacyjnym leasingobiorca może wliczyć całość opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu, przy leasingu finansowym tylko część odsetkową. I jeszcze jedno, przy leasingu finansowym należy na początku, czyli przed rozpoczęcie leasingu, zapłacić tak zwaną opłatę inicjalną. Jest to bezzwrotna kwota wpłacana za wydanie przedmiotu w leasing.