Operacyjny czy finansowy – który leasing się opłaca?

12 grudnia
19:12 2016

Kiedy zastanawiamy się nad leasingiem, to od razu w naszej głowie pojawia się pytanie: czy wybrać leasing operacyjny, czy finansowy. Aby na nie odpowiedzieć właściwie, należy sprawdzić, która opcja jest bardziej opłacalna.

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów leasingu. Klienci wybierają jednak zwykle albo leasing finansowy, albo operacyjny. Przyjmując kryterium kosztów, możemy łatwo określić, które rozwiązanie będzie dla nas bardziej korzystne.

Leasing finansowy (kapitałowy)

Leasing finansowy posiada jedną bardzo specyficzną cechę. Otóż w przypadku tej umowy przedmiot użytkowania (np. samochód lub maszyna) jest traktowany jako element majątku osoby, która go w danej chwili użytkuje. Z drugiej jednak strony ten fakt nie wpływa na status własnościowy przedmiotu. Dalej jest on własnością leasingodawcy.

Taka konstrukcja umowy ma swoje konsekwencje, jeśli chodzi o jego inne cechy. Jeśli chodzi o ratę leasingową, to jest ona podzielona na część odsetkową i kapitałową. Pierwsza jest kosztem uzyskania przychodu u leasingobiorcy. Z kolei druga obniża zysk po opodatkowaniu. Z perspektywy podatku VAT ten leasing traktuje się jako dostawę towarów. Jego inną charakterystyką jest to podatek VAT od rat jest tu płacony jednorazowo z góry. Przy leasingu finansowym przedmiot umowy po zakończeniu umowy przechodzi automatycznie na własność leasingobiorcy.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to najpopularniejszy typ leasingu w naszym kraju. W przypadku tej opcji do kosztów uzyskania przychodu wlicza się pełną ratę leasingową, czyli część kapitałową i odsetkową. Ważne aspekty tego leasingu to fakt, iż amortyzacja przedmiotu leży po stronie leasingodawcy. Jest on także w pełni jego własnością.

Podatek VAT w leasingu operacyjnym spłacany jest przy okazji spłacania rat leasingowych. Nie odbywa się to jednorazowo tak jak w przypadku leasingu finansowego. Leasingobiorca ma możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu spłaty raty za ustaloną w umowie kwotę.

Co jest bardziej opłacalne?

Stojąc przed wyborem między leasingiem finansowym a operacyjnym, należy zastanowić się, co jest dla nas ważniejsze. Czy są to brak ograniczeń w kwestii minimalnej wartości końcowej przedmiotu oraz minimalnego okresu trwania umowy (leasing finansowy), czy możliwość wliczenia w koszty wszystkich rat, całej opłaty wstępnej oraz opłat związanych z eksploatacją?