O kosztach leasingu samochodów osobowych

05 czerwca
14:36 2014

Leasing w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularny. Wielu konsumentów nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, jakie koszty ponosi przy tej formie finansowania auta. Poniżej kilka słów o kosztach leasingu samochodów osobowych.

Jakie przygotowania powinniśmy poczynić przed podpisaniem umowy leasingowej? Jakie ukryte wydatki czekają nas po podpisaniu owej umowy? Którą formę leasingu wybrać? Te i inne pytania kłębią się w naszych głowach przed pojęciem tak ważnej decyzji, jaką jest zawarcie umowy leasingowej. Nie da się bowiem ukryć, że jest to decyzja na kilka lat. Leasing jest jednak o tyle ciekawą formą współpracy, że leasingobiorca może dostosować formę umowy tak, aby poniósł jak najniższe koszty związane z tym procesem. Zanim jednak leasingobiorca wybierze określoną formę umowy, musi się zdecydować na poniesienie większych kosztów albo na początku współpracy albo na jej koniec.

Koszt leasingu

Otóż jeżeli komuś wydaje się, że raty leasingowe to jedyny wydatek, który go czeka, to jest w błędzie. Koszt leasingu to również ubezpieczenie, opłaty i prowizje wstępne, gwarancja. W niektórych firmach obligatoryjne są również opłaty manipulacyjne. Klient opłaca je jednorazowo. Na poziom rat leasingowych wpływa m.in. czynsz inicjalny czyli opłata wstępna. Podczas zawarcia umowy leasingobiorca jest zobowiązany uiścić też czynsz inicjalny. Dodatkowo leasingobiorca powinien liczyć się z obowiązkiem poniesienia kosztów obsługi transakcji. Na szczęście coraz więcej firm odchodzi od tego rodzaju prowizji. Ogólny koszt leasingu uzależniony jest także od wysokości wkładu własnego.

Formy leasingu a związane z nimi koszty

Wśród ofert leasingowych mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym i leasingiem finansowym. W zależności od tego, który wariant wybierzemy, to takie koszty będziemy w obowiązku ponieść. Leasing operacyjny uznaje jako koszt uzyskania przychodu raty leasingowe oraz opłatę wstępną. Podatek VAT w tym przypadku doliczany jest każdorazowo do rat. Z kolei leasing finansowy (inaczej kapitałowy) zakłada mniejsze koszty uzyskania przychodu, gdyż płaci on jedynie część odsetkową. Rozliczenie podatku VAT również jest nieco inne, bowiem jest on płatny z góry podczas płatności pierwszej raty leasingowej.