Odsetki od rat

06 lutego
10:21 2012

Bankowy Leasing czy kredyt, kredyt czy leasing, wady i zalety leasingu i wady i zalety kredytu. Oto dylemat polskiego przedsiębiorcy, a przynajmniej taki był do chwili wstrzymania przez banki kredytowania polskich przedsiębiorstw. Poza tym banki jak wiadomo znacznie zaostrzyły warunki kredytowania, a poza tym i zaważają rzeczywiste koszty kredytów. Najważniejszym jednak powodem, że przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po bankowy leasing jest fakt, że banki praktycznie nie kredytują firm. W takim przypadku najczęściej leasing jest jedynym wyjściem na wejście w posiadanie przedmiotów, które niezbędne są do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak bowiem ma na przykład funkcjonować firma transportowa, jeżeli nie będzie wymiany tabor? Leasing w tej sytuacji jest najczęściej jedynym rozwiązaniem. Trzeba jednak pamiętać, że leasing ma różne odmiany i różne rozliczenia. To także rachunkowość i wyliczenie kosztów.
To prawda i najczęściej jest to zadanie dla działów rachunkowych firm. Z przepisów o rachunkowości i podatkach wynika, że w tym przypadku rozróżniamy dwa rodzaju leasingu: leasing finansowy i leasing operacyjny. Dla potrzeb działów księgowości jest to istotny podział, bowiem w przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu stanowi własność i wchodzi w skład majątku leasingodawcy. Tak więc to na firmie leasingowej spoczywa obowiązek nanoszenia odpisów amortyzacyjnych. Natomiast raty leasingowe, wszelkie opłaty z tym związane stanowią koszty uzyskania przychodu leasingobiorcy. Pamiętać także należy, że w przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po wygaśnięciu umowy leasingowej, ale nie musi. Natomiast leasing finansowy rządzi się nieco innymi prawami. Przy leasingu finansowym nie cała rata, a tylko odsetki wchodzą w skład kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy. Natomiast przedmiot leasingu wchodzi nadal w skład majątku leasingobiorcy. W związku z tym spoczywa na nim obowiązek wyliczania kosztów amortyzacyjnych przedmiotu oddanego w leasing. Ale wówczas to właśnie koszty z wyliczeń amortyzacyjnych oraz odsetki od rat wchodzą w skład kosztów uzyskania przychodu. W przypadku leasingu finansowego nie ma wykupu przedmiotu oddanego w leasing, natomiast leasingobiorca staje się jego właścicielem wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej.
Sumując, czym zatem zasadniczo różni się leasing finansowy od leasingu operacyjnego? Przede wszystkim uprawnieniami do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, co jest rzeczą bardzo ważną, ponieważ ma to wpływ na wysokość kosztów podatkowych. Jak wynika z wyliczeń większość z przedsiębiorców wybiera jednak leasing operacyjny, a to dlatego, ponieważ przy leasingu finansowym należy zapłacić podatek VAT od środka trwałego, czyli oddanego w leasing, z góry. W związku z tym, że są to najczęściej duże pieniądze, na takie rozwiązanie decydują się jedynie duże firmy, które mogą sobie na taki wydatek pozwolić.