Zależy od rodzaju leasingu

04 stycznia
17:22 2012

Kryzys zwykle oznacza kłopoty i takich kłopotów nam teraz wszystkim nie brakuje. Najgorzej wygląda sprawa Grecji co odbija się jak wiadomo rykoszetem na naszych interesach. Chociażby dlatego, że coraz więcej musimy płacić na przykład za kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Tak więc osoby indywidualne muszą zaciskać pasa i często rezygnować z wielu swoich planów finansowych – często też rezygnują za nich inni. Na przykład banki, które niekoniecznie już chcą tak beztrosko pożyczać swoich pieniędzy. Źle także sobie radzą w kryzysie małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ duże firmy najczęściej jakoś sobie radzą. Trudno zresztą się temu dziwić, albowiem duże firmy mimo wszystko mają pieniądze, a kiedy potrzebują większej gotówki mogą liczyć na banki. Małe i średnie firmy takiego wyboru nie mają. Zresztą banki nie kryją się ze swoją opinią na temat kredytowania małych przedsiębiorstw i głośno mówiąc o łagodzeniu swojej polityki kredytowej podkreślają, że jedynie w stosunku do dużych korporacji. Mali najczęściej nie mają większych szans na uzyskanie finansowego wsparcia. Dlatego małym firmom zaczyna już brakować czasu i nie mają zamiaru bezczynnie oczekiwać, aż bankom się odmieni, dlatego aby przeżyć muszą podejmować decyzje biznesowe już teraz. Coraz częściej więc kierują swoje zainteresowanie w kierunku faktoringu, kredytów kupieckich oraz leasingu. Tymczasem leasing pomaga w pozyskaniu środków trwałych i jest w chwili obecnej jedynym z sensowniejszych rozwiązań finansowych dla MPS, poza tym leasing pomaga je pozyskać bez angażowania znaczących środków finansowych. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać o jednej rzeczy- skutkach podatkowych takich decyzji. To znaczy jaki leasing przedsiębiorca wybierze, a więc czy będzie to leasing finansowy czy leasing operacyjny. Od tego zależy naliczanie podatku. Inne bowiem są naliczania podatku w przypadku leasingu operacyjnego, a inne skutki podatkowe niesie za sobą leasing finansowy. Z doświadczenia wiemy, że największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszy się póki co leasing samochodowy. No i ważne jest, aby taki leasing samochodowy był jak najtańszy. Jest zresztą rzeczą oczywistą, że najtańszy leasing ma największy popyt. Ale wybierając nawet leasing samochodowy powinniśmy znać podział leasingu oraz zasady jego funkcjonowania. Leasing jest obok kredytowania jedną z najważniejszych form finansowania przedsiębiorstw. Tymczasem przed podjęciem decyzji należy się zastanowić jaki leasing będzie dla przedsiębiorcy korzystniejszy – leasing finansowy czy operacyjny? Przy leasingu finansowym odpisy amortyzacyjne są w gestii leasingobiorcy, umowa zawierana jest na czas określony, natomiast suma opłat pomniejszona jest o podatek wat. W przypadku leasigu operacyjnego środek trwały brany w leasing nie jest własnością leasingobiorcy lecz leasingodawcy i to do niego należy dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Poza tym przy leasingu operacyjnym leasingobiorca może wliczyć całość opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu – przy leasingu finansowym tylko część odsetkową. I jeszcze jedno, przy leasingu finansowym należy na początku, czyli przed rozpoczęcie leasingu, zapłacić tak zwaną opłatę inicjalną. Jest to bezzwrotna kwota wpłacana za wydanie przedmiotu w leasing..