Bankowy leasing

10 maja
14:03 2012

Bankowy leasing jest najprościej mówiąc najmem lub dzierżawą pewnych dóbr, które są oddane w użytkowanie leasingobiorcy przez leasingodawcę. W zamian za to osoba biorąca określoną rzecz w posiadanie zobowiązana jest do płacenia rat leasingowych. I tak Finansującym jest bank, natomiast leasingodawcą nazywamy osobę korzystającą z danego dobra podlegającego umowie leasingowej zawartej między dwoma stronami. Przedmiot, którego dotyczy umowa leasingowa jest własnością instytucji finansowej, banku aż do momentu przeniesienia tytułu własności, jeśli takowy znajduje się w umowie leasingowej. Zwykle korzystający ma pierwszeństwo w sprawie ewentualnego wykupu zwanego po prostu przeniesieniem własności. W tym wypadku nie sposób zauważyć podobieństwa leasingu do kredytu, czy też pożyczki na podstawie której nabywamy pewne dobro za środki pożyczone od leasingodawcy. Bankowy leasing różni się od kredytu prawem własności oraz tak zwana ratą leasingową. Dzieli się ona na dwie części. Kapitałową oraz odsetkową. Ta pierwsza traktowana jest zwyczajnie jak kapitał obniżając zysk leasingobiorcy po opodatkowaniu. Rata odsetkowa natomiast stanowi najzwyczajniejszy koszt uzyskania przychodu dla korzystającego z leasingu bankowego. Warto dodać iż podatek VAT wynikający z rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres na który przewidziana jest umowa leasingu. Mamy na to 7 dni po odebraniu przedmiotu. Jakie korzyści niesie za sobą bankowy leasing?

Najważniejszą z korzyści jakie niesie ze sobą bankowy leasing jest niewielki wkład kapitału własnego. Leasingobiorca musi się liczyć jedynie z ratami leasingowymi. Co więcej zyskuje „tarczę podatkową”, czyli zmniejszenie obciążeń podatkowych wynikających z kosztów poniesionych przez korzystającego. Leasingobiorca ma w końcu możliwość rozliczenia podatku VAT. W przypadku leasingu spotkamy się także z szybka decyzją o finansowaniu inwestycji, nawet gdy wyczerpaliśmy już swoją zdolność kredytowania. Bankowy leasing charakteryzuje się również ograniczoną ilości zabezpieczeń oraz usługami dodatkowymi takimi jak: import czy ubezpieczenie.