Czym jest leasing finansowy?

02 czerwca
04:59 2012

Jeśli mamy zamiar związać się z jakąś firmą umową leasingową, niezależnie od przedmiotu, który ma być leasingowany to musimy znać kilka podstaw. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że jeśli chodzi o leasing, to mamy do wyboru dwa jego rodzaje. Są to leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Każda z tych forma ma swoje atuty, jednak wpływają one korzystnie tylko na pewne rodzaje działalności. Tak więc leasing operacyjny może być bardziej opłacalny w jednego rodzaju działalności, w innym z kolei lepszym wyjściem będzie leasing finansowy. Czy jest to jednak lepsze wyjście niż kredyt bankowy? Co do kosztów odpowiedź jest jednoznaczna – zdecydowanie tak. Zanim jednak opowiem o szczegółach obu rodzajów leasingu, to poruszę temat wspólnych cech. Przede wszystkich chodzi o kwestie opłat. Zarówno leasing finansowy, jak też operacyjny związane są z opłatą wstępną, ratami leasingowymi, czynszem leasingowym, jak również kosztami wykupu. Kwestia różnica zaczyna się na polu posiadania praw własności, co do przedmiotu leasingu. Te z kolei przekładają się na możliwość odliczenia od podatku opłat. Leasing operacyjny pozwala odliczyć opłatę początkową (wstępną), całość raty leasingowej, a także koszty związane z eksploatacją urządzenia. Leasing finansowy z kolei jest formą, w której to leasingobiorca jest właścicielem przedmiotu, a zatem leasing finansowy różni się, co do rodzaju opłat, które podlegają odliczeniu od dochodu. Tutaj podatek zmniejszają odpisy amortyzacyjne, tylko odsetki związane z ratą leasingową oraz bieżąca eksploatacja. Ważne są także kwestie długości umowy. Leasing finansowy nie wymusza minimalnego czasu trwania umowy, leasing operacyjny z kolei wymaga, by była ona nie krótsza niż 40% czasu amortyzacji. Bardzo istotną kwestią jest też podatek VAT. Leasing finansowy wymaga, by podatek płacić w całości, leasing operacyjny przewiduję spłatę ratalną.