Na czym polega leasing pracowniczy?

28 listopada
16:34 2014

Leasing pracowniczy to dość tajemniczy termin. Co on dokładnie znaczy i czy takie rozwiązanie jest dobre dla firm?

Termin „leasing” kojarzy się nam zwykle z użytkowaniem pojazdów i ruchomości na specjalnych warunkach. Jest to sposób finansowania często stosowany przez przedsiębiorców. Zwykle wybierają oni leasing finansowy i operacyjny. „Leasing” to jednak nie tylko te dwa sposoby finansowania. Ten termin odnosi się także do rozwiązań takich jak leasing pracowniczy

Definicja leasingu pracowniczego

Leasing pracowniczy to wynajem pracowników. Pracownik jest zatrudniony na umowę z firmą (agencją pracy tymczasowej), która na podstawie ustawy o pracy tymczasowej wynajmuje swojego pracownika innej firmie. Jeśli między agencją pracy tymczasowej a firmą-użytkownikiem nawiązania zostanie współpraca, to ten pierwszy podmiot oddelegowuje swojego pracownika do drugiego podmiotu po to, aby wykonywał on określone działania na miejscu.

Jak widać, leasing pracowniczy ma analogiczną strukturę do leasingu pojazdów. Tutaj również w świetle prawa "właścicielem" "przedmiotu umowy" jest leasingodawca (agencja tymczasowa).

Kiedy i dlaczego leasing pracowniczy się opłaca?

Leasing pracowniczy jest optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy planują tylko doraźną realizację określonych przedsięwzięć. Najlepiej go stosować, jeśli mamy do wykonania określone działanie w krótkim czasie. Leasing to idealna opcja przy pracy tymczasowej. Dzięki niemu udaje się zaangażować personel tylko w chwilach, gdy jest on niezbędny, a firma nie ponosi kosztu zatrudniania pracownika poza tym newralgicznym okresem.

Oprócz okresowych zadań wymagających mobilizacji personelu leasing pracowniczy przydaje się przedsiębiorcom wtedy, kiedy trzeba tymczasowo zastąpić danego pracownika. Trzecią sytuacją, w której ten typ leasingu się sprawdza najlepiej, jest chwila, gdy potrzebny nam jest fachowiec o specjalnych kwalifikacjach.

Z perspektywy przedsiębiorcy leasing pracowniczy jest opłacalny, ponieważ pozwala na redukcję kosztów (nawet do 15 proc.), zapewnia elastyczność działania, bezpieczeństwo, a także pozwala oszczędzić czas związany z poszukiwaniem i selekcją pracowników.