Jak rozumieć definicję leasingu zwrotnego?

11 września
13:36 2014

Są różne rodzaje leasingu. To od leasingobiorcy zależy, jaki rodzaj wybierze. Jak rozumieć definicję leasingu zwrotnego?

Leasing to szansa dla przedsiębiorców, którzy poszukują zewnętrznego finansowania ze względu. Banki nadal nie garną się do kredytowania firm. Jeżeli przedsiębiorcy takiej pomocy nie dostaną, będą mieć poważne problemy z utrzymaniem firm na rynku. Leasing polega na wynajmie różnych produktów: od biurka i komputera po samoloty i okręty. Po leasing można też sięgnąć, kiedy sytuacja firmy praktycznie jest beznadziejna. Pomóc wówczas jej może tak zwany leasing zwrotny.

Leasing zwrotny jest to pewien rodzaj umowy cywilno-prawnej. Na jej podstawie przedsiębiorca posiadający określony majątek trwały sprzedaje go firmie leasingowej, a następnie na podstawie umowy leasingowej nadal z niego korzysta. Podkreślić jednak należy, że już na warunkach określonych w umowie. Umowa taka zazwyczaj podpisywana jest na 10 lat. Po wygaśnięciu umowy leasingowej przedsiębiorca znowu może wejść w posiadanie swojego majątku na zasadach określonych w tej umowie. Trzeba wiedzieć, że leasing zwrotny można zawierać jako operacyjny lub finansowy. Leasing zwrotny może być czasami jedyną szansą na utrzymanie firmy.

Leasing zwrotny to dość specyficzne rozwiązanie. Jego istotą jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Jak już wspomniano: firma sprzedaje swoje środki inwestycyjne leasingodawcy, a następnie korzysta z nich na zasadach leasingowych. Tego rodzaju transakcja finansowa pozwala przedsiębiorcy na odzyskanie płynności finansowej, ponieważ uzyskał środki ze sprzedaży firmy i nadal korzysta ze sprzedanych środków trwałych. Często jest to jedyna szansa na przetrwanie firmy, więc po takie rozwiązanie firmy sięgają. Problemem może tylko być w znalezienie takiej firmy leasingowej, która na uczciwych warunkach zgodzi się na tego typu transakcję finansową.

Leasing, mimo swej długoletniej historii, nadal na polskim rynku finansowym nie cieszy się takim zainteresowaniem jak na Zachodzie, choć jest dobrą formą finansowania zewnętrznego firm. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszy się leasing konsumencki. Ci, którzy chcą mieć własne auto, nadal jednak starają się o zakup samochodu za kredyty samochodowe. Na rynku leasingowym jest coraz większa konkurencja. Jest to dobra informacja dla przedsiębiorców.