Bankowy leasing

Bankowy leasing jest najprościej mówiąc najmem lub dzierżawą pewnych dóbr, które są oddane w użytkowanie leasingobiorcy przez leasingodawcę. W zamian za to osoba biorąca określoną rzecz w posiadanie zobowiązana jest do płacenia rat leasingowych. I tak Finansującym jest bank, natomiast leasingodawcą nazywamy osobę korzystającą z danego dobra podlegającego umowie leasingowej zawartej między dwoma stronami. Przedmiot, którego dotyczy umowa leasingowa jest własnością instytucji finansowej, banku aż do momentu przeniesienia tytułu własności, jeśli takowy znajduje się w umowie leasingowej. Zwykle korzystający ma pierwszeństwo w sprawie ewentualnego wykupu zwanego po prostu przeniesieniem własności….

Read More

Leasing samochodowy

Leasing samochodowy znany jest wszystkim Polakom nie od dzisiaj. Jak bowiem wiadomo potrzeba finansowania zrodziła się wraz z rozwojem instytucji bankowych oraz ustroju zwanego kapitalizmem. W niniejszym tekście chcemy przedstawić Państwu ofertę leasingu w BRE Banku. Jest to jedna z atrakcyjniejszych ofert bankowych w tej kategorii. Od momentu wkroczenia na wolny rynek obserwujemy zaciętą walkę między przedsiębiorcami. Nie ma się bowiem co oszukiwać. Utrzymanie na powierzchni graniczy bowiem z cudem- zwłaszcza w dzisiejszych trudnych pod względem finansowym czasach. Bre Bank przygotował dla swoich klientów (i nie tylko!) iście korzystną ofertę….

Read More