Bankowy leasing

Bankowy leasing jest najprościej mówiąc najmem lub dzierżawą pewnych dóbr, które są oddane w użytkowanie leasingobiorcy przez leasingodawcę. W zamian za to osoba biorąca określoną rzecz w posiadanie zobowiązana jest do płacenia rat leasingowych. I tak Finansującym jest bank, natomiast leasingodawcą nazywamy osobę korzystającą z danego dobra podlegającego umowie leasingowej zawartej między dwoma stronami. Przedmiot, którego dotyczy umowa leasingowa jest własnością instytucji finansowej, banku aż do momentu przeniesienia tytułu własności, jeśli takowy znajduje się w umowie leasingowej. Zwykle korzystający ma pierwszeństwo w sprawie ewentualnego wykupu zwanego po prostu przeniesieniem własności….

Read More