Leasing

Europejski Fundusz Leasingowy SA Europejski Fundusz Leasingowy SA

Europejski Fundusz Leasingowy SA

Europejski Fundusz Leasingowy SA

Miesięczna rata: 243 PLN

Czynsz: 2.43000 % / miesiąc

Suma opłat leasingowych: 106.05 % / w skali całej inwestycji

Koszt obsługi leasingu
Wysokość raty miesięcznej 243 PLNKalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej. Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Oferta aktualna do końca maja.
Wartość końcowa zależy od stawki amortyzacji i nie należy traktować tej podanej w przykładzie jako jedynej właściwej.
Ofertę wiążącą może przygotować tylko Przedstawiciel handlowy na podstawie oceny standingu klienta.
Opłaty leasingowe
Czynsz 2.430 % Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 20.00 % 2000.00 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych 8505 PLN
Wykup przedmiotu 1.00 % 100.00 PLN
Suma 106.05 % 10605 PLN
Tarcza podatkowa 2042.12 PLNKwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%.
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
8805.88 PLNRzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.
Dodatkowe informacje
Rodzaj zabezpieczeniaKażdorazowo wymagany jest weksel i deklaracja wekslowa. Poręczenie cywilne umowy jest wymagane, jeżeli kapitał zakładowy spółki oraz kapitały własne w bilansie są niższe niż zobowiązanie. Poręczenie innej firmy wymagane przy nowych działalnościach (<6 miesięcy).
Amortyzacja20%, 14% samochody specjalne.
Wartość końcowa zależy od stawki amortyzacji i nie należy traktować tej podanej w przykładzie jako jedynej właściwej
Dodatkowe wymagania brak dodatkowych informacji