Leasing

Getin Leasing Getin Leasing

Getin Leasing

Getin Leasing

Miesięczna rata: 241.94 PLN

Czynsz: 2.41943 % / miesiąc

Suma opłat leasingowych: 105.68 % / w skali całej inwestycji

Koszt obsługi leasingu
Wysokość raty miesięcznej 241.94 PLNKalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej.
Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta.
Opłaty leasingowe
Czynsz 2.419 % Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 20.00 % 2000.00 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych 8467.9 PLN
Wykup przedmiotu 1.00 % 100.00 PLN
Suma 105.68 % 10568.01 PLN
Tarcza podatkowa 2034.89 PLNKwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%.
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
8775.06 PLNRzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.
Dodatkowe informacje
Rodzaj zabezpieczeniaStandardowo nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie. Podstawowym zabezpieczeniem jest finansowany przedmiot leasingu.
AmortyzacjaStawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20 proc.
Dodatkowe wymagania brak dodatkowych informacji