Kredyty dla firm

PKO Bank Polski Pożyczka MSP

PKO Bank Polski

Pożyczka MSP

Marża: 2.89 %

Prowizja: 200.00 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu500000 PLNMinimalna kwota kredytu wynosi 5 000 zł. Maksymalna kwota nie może być wyższa niż 500 000 PLN.
Minimalny okres prowadzenia firmy 18 miesięcyMinimalny okres prowadzenie działalności wynosi 18 miesięcy.
Przeznaczenie kredytu Kredyt jest przeznaczony na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Jednostki mogące skorzystać z kredytu Z kredytu mogą skorzystać: - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, - przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółek cywilnych osób fizycznych, - przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek jawnych i spółek partnerskich, - spółki komandytowe, - spółki komandytowo-akcyjne, - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, - spółki akcyjne, - rolnicy ryczałtowi, rolnicy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz pozostali rolnicy z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, fundacji, stowarzyszeń i pozostałych form prawnych
Koszt kredytu
Minimalna marża 2.89 %Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu. Oprocentowanie oparte jest o WIBOR 3M + marża banku w wysokości od 2,57%.
Oprocentowanie nominalne 4.61 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.71 %
Miesięczna rata 871.75 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLNBank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku.
Prowizja przygotowawcza 200.00 PLNKoszt prowizji za udzielenie kredytu wynosi od 2%.
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 %Koszt prowizji od niewykorzystanych środków wynosi 0,006% dziennie.
Wcześniejsza spłata 2.00 %Koszt opłaty za wcześniejszą spłatę wynosi 2%.
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS; brak biznes planu i prognoz finansowych
Zabezpieczenie kredytu Tak Wszystkie formy zabezpieczeń przewidziane w przepisach wewnętrznych Banku dotyczących zabezpieczania wierzytelności Banku
Odnawialny Nie  
Ubezpieczenie kredytu Nie Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.
Forma prowadzenia rozliczeń z US Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US.
Plusy
  • Możliwość przeznaczenia środków na spłatę kredytów i pożyczek, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Brak wymogu przedstawienia prognoz finansowych i biznes planu.
Minusy
  • Bank wymaga zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS.