Kredyty dla firm

Crédit Agricole Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony depozytem

Crédit Agricole

Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony depozytem

Marża: 2.50 %

Prowizja: 125.00 PLN

Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu1000000 PLNBank udziela kredytu w kwocie od 10 000 PLN do 1 000 000 PLN.
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcyMinimalny wymagany okres działania firmy to 12 miesięcy.
Przeznaczenie kredytu Kredyt może być przeznaczony na finansowanie wszystkich potrzeb związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorcy (kredyt niecelowy).
Jednostki mogące skorzystać z kredytu Z kredytu mogą skorzystać: 1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osobiście (w tym wykonujące wolne zawody) lub w formie spółki cywilnej, 2) spółki osobowe prawa handlowego: a) spółki jawne, b) spółki partnerskie, c) spółki komandytowe, d) spółki komandytowo-akcyjne, 3) spółki kapitałowe prawa handlowego: a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, b) spółki akcyjne.
Koszt kredytu
Minimalna marża 2.50 %Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Marża banku wynosi od 2,50%.
Oprocentowanie nominalne 4.22 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.3 %
Miesięczna rata 868.50 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLNBank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.
Prowizja przygotowawcza 125.00 PLNProwizja przygotowawcza wynosi 1,25% min. 200 PLN.
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 %Bank nie pobiera prowizji od niewykorzystanych środków.
Wcześniejsza spłata 0.00 %Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę.
Dodatkowe informacje
Podstawa przyznania kredytu Oświadczenie
Zabezpieczenie kredytu Tak Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Konta biznes, kaucja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym Konta Biznes w wysokości 110% kwoty przyznanego kredytu
Odnawialny Tak  
Ubezpieczenie kredytu Nie Bank nie wymaga ubezpieczenia.
Forma prowadzenia rozliczeń z US Bank akceptuje wszystkie formy prowadzenia rozliczeń z US.
Plusy
  • Maksymalna kwota kredytu to nawet 1 mln PLN.
  • Akceptowalne wszystkie formy prowadzenia rozliczeń z US
  • Szybka decyzja kredytowa w ciągu pierwszej wizyty w placówce Bankowej.
Minusy
  • Bank udziela kredytu tylko w PLN.
  • Bank wymaga zabezpieczenia kredytu.